Hãy đi đôi giày của khách hàng

để tạo ra trải nghiệm WOW

Trải nghiệm khách hàng tích cực bắt nguồn từ sự thấu hiểu

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CSKH)

Vì sao phải nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng?

anigirl-happy - giải pháp thương hiệu hiệu suất tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp tư vấn chiến lược thương hiệu

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bạn đã ứng dụng giải pháp CRM hay chưa?

anigirl-ttnb - giải pháp thương hiệu hiệu suất tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp tư vấn chiến lược thương hiệu

Gói giải pháp CRMSMART

Quan hệ khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH) với giải pháp CRM

Chi phí tìm kiếm và thu hút khách hàng mới đắt gấp 5 lần so với chi phí chăm sóc khách hàng cũ cho tỉ lệ chuyển đổi sang doanh thu tương đương. Ngoài ra, 5% tăng trưởng tỉ lệ khách hàng trung thành có thể tạo ra mức tăng 95% doanh số. Đầu tư CRM quả là khoản đầu tư sinh lời dài hạn!

Dịch vụ Tư vấn, triển khai giải pháp CRM

Tư vấn, triển khai giải pháp CRM theo đặc thù ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp. CRM giúp quản trị quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng và nâng cao tỉ lệ khách hàng trung thành bằng chương trình khách hàng thân thiết.
Báo giá

Bạn đã chú trọng xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng hay chưa?

anigirl-certificate - giải pháp thương hiệu hiệu suất tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp tư vấn chiến lược thương hiệu

Hành trình Trải nghiệm khách hàng

Khách hàng chỉ trung thành với thương hiệu mang lại cho họ những hành trình trải nghiệm tuyệt vời. Trải nghiệm khách hàng tích cực phải là ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thiết kế hành trình mua hàng, trải nghiệm khách hàng tích cực

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Thiết kế hành trình mua hàng đa kênh cùng những trải nghiệm khách hàng tích cực.
Báo giá

Bạn đã chú trọng gia tăng tỉ lệ khách hàng quay lại bằng các chương trình khách hàng thân thiết hay chưa?

anigirl-creative - giải pháp thương hiệu hiệu suất tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp tư vấn chiến lược thương hiệu

Báo giá