Blog Category: Trải nghiệm khách hàng tích cực

Apple bán Ipod với doanh số kỉ lục nhiều năm liền với khẩu hiệu bán hàng vô cùng đơn giản - Bán hàng xoay quanh khách hàng khách hàng là trung tâm - tư vấn thương hiệu và hiệu suất branding simple

Doanh số kỉ lục của Ipod bắt đầu từ khẩu hiệu bán hàng được khách hàng đón nhận ngay lập tức – Bài học về bán thứ khách hàng cần xem khách hàng là trung tâm

IPod đã có được mức tăng trưởng hình tên lửa về mặt doanh số. Cách Ipod tiếp cận khách hàng đã thay đổi tư duy bán hàng, chiến lược bán hàng và cách tiếp cận khách hàng hiệu quả – Bán hàng xoay quanh khách hàng, xem khách hàng là trung tâm.