Blog Category: Tư vấn chiến lược thương hiệu

Featured Quản trị thay đổi với 7 yếu tố kinh điển trong mô hình McKinsey 7s - tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp branding simple thương hiệu và hiệu suất

Quản trị thay đổi với 7 yếu tố kinh điển trong mô hình McKinsey 7s

Mô hình McKinsey 7s là một trong những mô hình nổi tiếng được ứng dụng thường xuyên nhất trong quản trị doanh nghiệp trong những thời kỳ quan trọng, bởi nó giúp doanh nghiệp có những thay đổi đúng hướng và cách thực quản trị thay đổi vô cùng hiệu quả.

Tư duy khác biệt tư vấn chiến lược thương hiệu thoát khỏi sự vô danh - thương hiệu hiệu suất branding simple tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp

Tư duy khác biệt là thứ duy nhất bạn cần từ người tư vấn chiến lược thương hiệu để thoát khỏi sự vô danh

Mỗi một thương hiệu có thể chọn cho mình những thị trường ngách vừa để thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của khách hàng vừa để tạo sự khác biệt. Cách duy nhất để biết được nhu cầu của khách hàng là gì để đáp ứng, nghiên cứu thị trường là điều phải làm. Ngoài ra, người tư vấn chiến lược cần phải có tầm nhìn dài hạn để nhìn ra sự khác biệt khả thi, mang lại tăng trưởng lâu dài cho doanh nghiệp.

Tại sao có sự khác biệt rất lớn giữa hiệu quả của tư vấn chiến lược thương hiệu đúng chuẩn với tư vấn chiến lược thương hiệu cùi bắp - tu si - tư vấn thương hiệu và hiệu suất Branding Simple

Sự khác biệt giữa tư vấn chiến lược thương hiệu đúng chuẩn với tư vấn chiến lược thương hiệu cùi bắp?

Có sự khác biệt rất lớn giữa tư vấn chiến lược thương hiệu đúng chuẩn với tư vấn chiến lược thương hiệu cùi bắp. Trong dài hạn, tư vấn thương hiệu đúng chuẩn ăn đứt tư vấn thương hiệu cùi bắp về mặt doanh số, giá trị thương hiệu, mức độ trung thành của khách hàng…