ảnh hưởng của Văn hóa doanh nghiệp

đến năng suất và động lực làm việc của nhân viên (Infographic)

nhung nguyen tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp branding simple tư vấn thương hiệu và hiệu suất
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

[post-views]

Post Length: 5 mins
5/5
Level: High-level
5/5
Infographic - Ảnh hưởng của Văn hóa doanh nghiệp đến năng suất và động lực làm việc của nhân viên - tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp branding simple thương hiệu và hiệu suất

Văn hóa doanh nghiệp mạnh là nền tảng đưa doanh nghiệp đến thành công, bởi nó giúp thu hút và giữ chân nhân tài cũng như thúc đẩy năng suất và tạo động lực làm việc cho họ.

Table of Contents

choose us as Partner

Một khảo sát mới đây cho thấy, một nhân viên hạnh phúc sẽ cho kết quả về hiệu suất làm việc vượt những nhân viên trung bình tới 38%. Sau đây là Infographic chỉ rõ ảnh hưởng của việc đầu tư cho văn hóa doanh nghiệp mạnh đến năng suất và động lực làm việc của nhân viên.

1. Tại sao cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh

Nó thu hút nhân tài, khuyến khích và giữ họ gắn bó với công ty

Nó ảnh hưởng đến sự hạnh phúc và hài lòng của nhân viên

Nó tác động đến năng suất làm việc của nhân viên

2. Những lợi ích mà văn hóa doanh nghiệp mạnh mang lại cho nhân viên

Năng suất: Những công ty có nhân viên hạnh phúc thường có thể đạt được năng suất hơn công ty đối thủ 20%. Một nhân viên được khuyến khích có thể làm việc trên năng suất trung bình tới 38%.

Doanh thu: Một nhân viên bán hàng hạnh phúc có thể đem về doanh thu bán hàng cao hơn 37% so với nhân viên trung bình.

Sự gắn bó: của đội nhóm sẽ đưa văn hóa doanh nghiệp lên một mức độ cao hơn nhờ sự gắn bó giữa các thành viên.

Sức sáng tạo: Môi trường làm việc nhóm sẽ xây dựng sự gắn bó và thúc đẩy các thành viên trong nhóm trao đổi, chia sẻ ý tưởng.

Related Posts

Leave a Comment

branding simple thương hiệu people icon
branding simple thương hiệu people icon
branding simple thương hiệu people icon
branding simple thương hiệu lifeboy

Chán nản vì hiệu suất lao động của nhân viên thấp? Đừng lo! Chúng tôi sẽ giải cứu bạn!