English lang - giải pháp thương hiệu hiệu suất tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp tư vấn chiến lược thương hiệu

BRANDING SIMPLE

Giải Pháp Thương hiệu & Hiệu suất

Chúng tôi là số 1

Tư vấn, Đào tạo và Huấn luyện doanh nghiệp:

✔ Hiệu suất làm việc 

✔ Trải nghiệm Khách hàng

✔ Thương hiệu đồng bộ

Các nhóm giải pháp thương hiệu và hiệu suất

Hiệu suất làm việc

✔ Tư vấn xây dựng bộ quy trình chuẩn hóa

✔ Tư vấn triển khai hệ thống & Phát triển các khoá học E-learning

✔ Xây dựng cổng thông tin nội bộ, mạng xã hội nội bộ, kho kiến thức nội bộ

✔ Xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp bằng các series video nội bộ

Trải nghiệm khách hàng

✔ Tư vấn phân khúc và lựa chọn tập khách hàng mục tiêu

✔ Hoạch định hành trình mua hàng

✔ Xậy dựng hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng, dịch vụ khách hàng với CRM

✔ Tư vấn chương trình khách hàng thân thiết, theo dõi tỉ lệ khách hàng trung thành

Thương hiệu Đồng bộ

✔ Bộ nhận diện thương hiệu

✔ Các giá trị cốt lõi của thương hiệu

✔ Tư vấn chiến lược thương hiệu

✔ Digital Marketing (Website,  SEO, Fanpage)

✔ Thiết kế văn phòng chuẩn thương hiệu

Lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi

CRMSMART
- Tư vấn triển khai CRM theo ngành

Hocchuyenmon
- Triển khai, phát triển khóa học Elearning

Đặt Lịch Hẹn

Share